• Budowa sieci gazowej w gminie Golina dofinansowana z PO IiŚ 10.2
  • Przymiarka i wstępne rozmieszczenie biegu gazociągu
  • Siedziba spółki Avrio Media
NASZE PROJEKTY

Avrio Media Sp. z o.o.

Zobacz więcej

ADRIAN DEKERT
Prezes zarządu

„Avrio Media to stosunkowo młoda, ale dynamicznie rozwijająca się firma na rynku dystrybucji gazu. Dzięki współpracy z Metropolis nasze przedsiębiorstwo uzyskało przeszło 4,7 mln zł dotacji na rozwój naszej sieci gazowej w Gminie Golina w ramach działania 10.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Dzięki kilkuletniej współpracy zrealizowaliśmy naszą strategiczną inwestycję i otrzymaliśmy pieniądze z Unii Europejskiej, które stanowią ważny zastrzyk kapitału na kolejne inwestycje i rozwój firmy. W dalszym ciągu współpracujemy z Metropolis i razem z tą firmą zamierzamy sięgać po kolejne środki unijne.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

4 775 527PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Działanie 10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach
niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci
Budowa sieci gazowej w gminie Golina 4 775 527,00 PLN

 

 

wszystkie projekty