• Pięcio-kolumnowa instalacja wyparna w gorzelni Avanti dofinansowana z PROW 1.2.3
  • Budynek instalacji wyparnej oraz linii do obróbki wywaru dofinansowany z PROW 1.2.3
  • Linia do destylacji oraz linia do obróbki wywaru
  • Instalacja wyparna
NASZE PROJEKTY

AVANTI Spółka Jawna Fijałkowski i Spółka

Zobacz więcej

SŁAWOMIR FIJAŁKOWSKI
Wspólnik

„Pamiętam, że przygotowanie pierwszego wniosku o dofinansowanie dla naszej gorzelni, zleciliśmy firmie METROPOLIS na ostatnią chwilę, tuż przed zakończeniem przyjmowania wniosków przez ARiMR w Toruniu. Byliśmy pełni obaw, czy tak rozbudowaną dokumentację aplikacyjną do PROW 1.2.3 da się przygotować, łącznie z biznes planem, w tak krótkim czasie, jaki nam wówczas pozostał. Okazało się, że firma METROPOLIS podołała temu zadaniu, przygotowując dokumentację nie tylko w błyskawicznym tempie, ale zachowując najwyższą skrupulatność, rzetelność i staranność. Ponadto, firma w profesjonalny sposób, przeprowadziła nas przez wszystkie formalności i doradzała nam aż do wypłaty dotacji. Dzięki METROPOLIS pozyskaliśmy wówczas ponad 2 miliony dotacji i z tego powodu zdecydowaliśmy się kontynuować tą współpracę w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Na pierwsze sukcesy nie musieliśmy długi czekać - w pierwszym naborze do PROW 4.2, pozyskaliśmy kolejne 2 miliony złotych, co daje łącznie ponad 4 miliony pozyskanych wspólnie z METROPOLIS dotacji".

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

4 045 403PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 1.2.3 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
Zakup maszyn i urządzeń do gorzelni 2 001 400,00 PLN
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Wzrost wydajności przedsiębiorstwa AVANTI poprzez znaczącą poprawę procesu fermentacji alkoholu etylowego przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności wykorzystania energii

2 044 003,00 PLN

 

 

wszystkie projekty