Nabór na Bony na cyfryzację ogłoszony

​​

„Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” ma na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach. 

Wsparcie mogą uzyskać projekty:

  • polegające na wprowadzeniu przez MŚP innowacji procesowej poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych,
  • mające znaczący wpływ na zmianę procesów oraz sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii,
  • dodatkowo wdrażające innowację produktową powiązaną z wdrażaną innowacją procesową. Wprowadzony na rynek produkt musi być zatem nowy lub znacząco ulepszony w stosunku do dotychczasowych produktów danego przedsiębiorcy.

Nabór ma potrwać od 20 września do 20 października 2021 r. 

Kto może się ubiegać? Mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzących działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Budżet konkursu wynosi 110 mln zł.

Koszty kwalifikowane: 

  • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, co stanowi komponent obligatoryjny projektu o minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych 60 tys. zł oraz
  • zakup środków trwałych, usług doradczych lub/i szkoleniowych, które stanowią komponent fakultatywny projektu o maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych 150 tys. zł.

Pomoc udzielana jest w ramach pomocy de minimis i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Maksymalna dotacja wynieść może zatem 255 000 zł.

 

Zapraszamy do kontaktu zainteresowanych wnioskowaniem przedsiębiorców.

 

Zespół METROPOLIS