Mamy SzOOP dla FEnIKSa

Na stronach internetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który w latach 2014-2020 dofinansowywał inwestycje infrastrukturalne, pojawił się długo wyczekiwany dokument dla następcy POIŚ czyli dla FEnIKSa.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) to program, w ramach którego w latach 2021-2027 prowadzona będzie polityka spójności. 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (tzw. SzOOP) pozwala już bardziej szczegółowo przyjrzeć sie zapisom poszczególnych celów stawianych programowi.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, a jeśli brak Państwu czasu, do kontaktu z Naszymi Doradcami.

Zespół METROPOLIS